Bestuur

Rin van de Molen, voorzitter
• Contacten met de Gemeente Wijdemeren, communicatie en sponsoring
• 
• 06-22455513

Cor van Tol, secretaris en vicevoorzitter
• Inkoop, contacten met Voetbalvereniging Nederhorst en KNVB
• 
• 06-26028756

Erik-Jan Hennis, penningmeester
• Financiële-, fiscale-, juridische zaken en verzekeringen.
Contacten met Kidswereld en Tennisvereniging Nederhorst
• 
• 06-52028149

Pierre Bet, bestuurslid
website, sponsorteam
• 
• 06-81613222

Medewerkers

Het bestuur van Stichting Voetbalcomplex Nederhorst heeft zes medewerkers.

Ad van Benschop, coördinatie onderhoud complex

• 06-25055451

Diana Šabanoviċ, coördinatie en implementatie sponsorzaken

• 06-50681848

René Versluis, beheerder van het complex

• 06-53127818

Erik Tervooren staat het bestuur juridisch bij, André Siewertsen verzorgt de administratie.