Bestuur

Rin van de Molen, voorzitter
• Contacten met de Gemeente Wijdemeren, communicatie en sponsoring
• rinvdmolen@planet.nl
• 06-22455513

Cor van Tol, secretaris en vicevoorzitter
• Inkoop, contacten met Voetbalvereniging Nederhorst en KNVB
• cor.vantol@ziggo.nl
• 06-26028756

Erik-Jan Hennis, penningmeester
• Financiële-, fiscale-, juridische zaken en verzekeringen.
Contacten met Kidswereld en Tennisvereniging Nederhorst
• ej.hennis@mth.nl
• 06-52028149

Peter van Gilst, bestuurslid
• Beheer van het complex, verhuur en evenementen
• peter.vangilst@planet.nl
• 06-51415946

Medewerkers

Het bestuur van Stichting Voetbalcomplex Nederhorst heeft zes medewerkers.

Ad van Benschop, coördinatie onderhoud complex
advanbenschop@planet.nl
• 06-25055451

Diana Šabanoviċ, coördinatie en implementatie sponsorzaken
dianasabanovic@gmail.com
• 06-50681848

René Versluis, beheerder van het complex
reneversluis@hotmail.com
• 06-53127818

Erik Tervooren staat het bestuur juridisch bij, André Siewertsen verzorgt de administratie.